Om oss

Oseberg Miljø AS er en offentlig godkjent renholdsbedrift. Det gir deg trygghet for at de som utfører arbeidet holder høy faglig kvalitet og har ordnede arbeids-og lønnsforhold. Selskapet har fokus på service, kvalitetssikring av tjenester og utvikling av dyktige medarbeidere.

Våre verdier

Lidenskap; Vi hengir oss til våre oppgaver fordi vi vet de er av betydning. Vi er lidenskapelig opptatt av og fast og bestemt på å levere kvalitet for våre kunder. En kontinuerlig utvikling av vår kunnskap er viktig og nødvendig, for å vinne i en stadig økende konkurransesituasjon.

Åpen og ærlig; Vi er overbevist om at vi må opptre korrekt og ordentlig, og kommunisere åpent og ærlig med våre kunder og partnere. Det er selve forutsetningen for et langsiktig og betydningsfullt samarbeid, preget av gjensidig tillit og respekt.

Initiativ; Vi skal kjennetegnes med at vi ser muligheter, oppgaver og endringer som kan gjøre våre kunder mer fornøyd med vårt samarbeid. Våre kunder må oppleve at vi har et ekte engasjement for dem.


5 gode grunner for å velge Oseberg Miljø AS:

• Kvalitet – gode systemer for oppfølging skal sikre våre oppdragsgivere tilstrekkelig kvalitet.

• Pris – våre priser skal være konkurransedyktig og reflektere det kvalitetsnivået våre kunder bestiller.

• Renommé – Oseberg Miljø AS har gode referanser og dyktige medarbeidere.

• Kundeoppfølging – Godt renhold krever et tett og regelmessig samarbeid mellom oppdragsgiver og renholdleverandør.

• Offentlig godkjent renholdbedrift for at du skal vite at alle lover og regler følges


Vi er medlem av NHO Service, offentlig godkjent renholdsbedrift og aktivt medlem av Cleaning.no.